Press "Enter" to skip to content

Natalia-Elena Intotero ( Ministro Romeni nel Mondo) parla a IRISPressTv & RETE104

Natalia-Elena
Intotero

Messaggio mandato alla redazione IRIS Press Tv & RETE104 by IRINA TIRDEA & Associazione IRIS

Mesajul ministrului pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, cu prilejul Zilei Universale a Iei

Il messaggio
del Ministro dei romeni emigrati in tutto il mondo, Natalia-Elena
Intotero, in occasione della Giornata universale della Camicia di Lino
rumena “Iei”

 „În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a vă fi alături.

Apreciem în mod deosebit eforturile dumneavoastră de a promova
identitatea românească și mai ales valorile și tradițiile românești atât
în mass-media în limba română din străinătate, cât și în limba
italiană.

“Per prima cosa, lasciatemi che vi ringrazio per l’invito e l’opportunità di essere vicino a voi.

Apprezziamo in
modo particolare i vostri sforzi per promuovere l’identità rumena e
soprattutto, i valori e le tradizioni rumene sia nella stampa rumena
all’estero, oltre che quella nella lingua italiana.

Este minunat când acest proces de comunicare se derulează concomitent,
pe de o parte sunteți aproape de românii noștri din Italia, și pe de
altă parte, le oferiți gazdelor o imagine detaliată asupra ceea ce
înseamnă cu adevărat România și românii.

È meraviglioso
quando questo processo di comunicazione viene eseguito
contemporaneamente, da una parte sei vicino ai nostri rumeni in Italia, e
dall’altra parte dai ai nostri ospiti un quadro dettagliato di ciò che
la Romania e il rumeno significano veramente.

Celebrăm și în acest an Ziua Universală a Iei, drept un simbol al
unicității și creativității spațiului românesc și ne bucurăm să vedem că
românii își doresc să rămână conectați cu țara prin intermediul
tradițiilor.

Ia își are rădăcinile în portul tracilor, geților și dacilor, continuând
să existe și să fie utilizată în toate zonele României, farmecul ei
deosebit fiind recunoscut și admirat la nivel internațional.

 Celebriamo
la Giornata Universale della camicia di lino rumena “IE” anche
quest’anno come simbolo dell’unicità e della creatività dello spazio
rumeno e siamo felici di vedere che i romeni vogliono rimanere in
contatto con il paese attraverso le tradizioni.

La camicia di
lino “IA” ha le sue radici nel porto dei Traci, dei Getae e dei Daci e
continua ad esistere ed essere utilizzato in tutte le aree della Romania
tut’oggi, il suo fascino speciale viene riconosciuto e ammirato a
livello internazionale.

 Gândiți-vă că frumusețea motivelor populare românești a
impresionat o lumea întreagă, fiind un prilej de inspirație pentru
scriitori, artiști plastici, creatori de modă români și străini și că
astăzi vorbim despre ie ca despre un brand de țară. În acest sens, aș
vrea să le mulțumesc tuturor românilor de pretutindeni care au grijă să
simtă și trăiască românește în afara granițelor și care se identifică cu
minunata tradiție a portului popular.

Pensate che la
bellezza dei ricami popolari rumeni ha impressionato un intero mondo,
essendo un’occasione di ispirazione per scrittori, artisti, stilisti
rumeni e stranieri, e oggi stiamo parlando brand “IE” come marchio di
paese. A questo proposito, vorrei ringraziare tutti i romeni di tutto il
mondo che si preoccupano di sentire e vivere la Romania all’estero e
che si identificano con la meravigliosa tradizione del porto popolare.

Am fost plăcut surprinsă și bucuroasă să văd că foarte multe dintre
famiile de români pe care le-am întâlnit peste hotare aveau o ie sau cel
puțin ceva tradțional, de acasă.

Recent, am participat la Ziua Națională a Costumului Tradițional din
România, celebrată la Bruxelles, în cadrului unui eveniment organizat de
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Gala „100 pentru
Centenar”, prin care încercăm să promovăm excelența românească și
activitatea deosebită a conaționalilor noștri din cele mai mari 10
comunități românești, respectiv  Belgia, Portugalia,
Franța, Spania, Grecia, Germania, Marea Britanie, Israel, Statele Unite
ale Americii și Italia. În Republica Italiană această gala are loc
vineri 22 iunie.

Sono stato
piacevolmente sorpresa e felice di vedere che molte delle famiglie
rumene che ho incontrato all’estero hanno portato la loro camicia di
lino o almeno qualcosa di tradizionale da casa.

Recentemente,
ho partecipato alla Giornata Nazionale del Costume Tradizionale della
Romania, celebrata a Bruxelles, nell’ambito di un evento organizzato dal
Ministero per i Rumeni all’Estero, il “100 Anni per il Centenario”,
attraverso il quale cerchiamo di promuovere l’eccellenza rumena e
l’eccezionale attività dei nostri connazionali le 10 comunità rumene più
grandi, ovvero Belgio, Portogallo, Francia, Spagna, Grecia, Germania,
Gran Bretagna, Israele, Stati Uniti d’America e Italia. Nella Repubblica
italiana, questa gala si organizza il 22 giugno a Roma.

 Suntem partenerii dumneavoastră în demersurile de
promovare ale României și vă mulțumim pentru implicare, determinare și
devotament, aceste calități reflectă forța spiritului românesc, în acest
An Centenar, sau cum îmi place mie să-l numesc, Anul Centenar al
Românilor de Pretutindeni. Sincere felicitări și hai RomânIE! ”

Siamo i vostri
partner in tutte le vostre azioni nella promozione della Romania e vi
ringraziamo per il vostro coinvolgimento, determinazione e impegno,
queste qualità riflettono la forza dello spirito rumeno in questo Anno
Centenario, o come mi piace definirlo, l’Anno Centenario dei Rumeni
all’Estero. Congratulazioni sincere e Viva la Romania! “

Mission News Theme by Compete Themes.