LIVEMUSIK SVERIGE I SAMTAL MED KULTUR- OCH DEMOKRATI-MINISTER ALICE BAH KHUNKE

LIVEMUSIK SVERIGE I SAMTAL MED KULTUR- OCH DEMOKRATI-MINISTER ALICE
BAH KHUNKE 

livemusik_sverige

LÄNK
TILL FILM FRÅN SAMTALET

Livemusik Sverige arrangerade idag – den 14 januari 2015 – ett
samtal med Kultur- och demokratiminister Alice Bah Khunke om hur kultur och
demokrati hänger ihop. Samtalet handlade också om hur livemusikbranschen kan
arbeta med mångfald och bli bättre på jämställdhet, samt om det inte är dags att
se pop som en kulturyttring likvärdig andra kulturyttringar. 

Popmusiken
måste börja respekteras som den samtidskultur den är och all popmusik är inte
automatiskt kommersiell. Både artister och arrangörer behöver stöd för att kunna
fortsätta att utvecklas och överleva och så att vi i ännu högre grad kan bidra
till samhällsutvecklingen, bl a när det gäller jämställdhet och mångfald.
 

Kulturpolitiken behöver moderniseras. Att samtalet om detta kommer
igång nu gör mig nöjd men jag blir inte tillfredsställd förrän vi har en modern
kulturpolitik,
säger Joppe Pihlgren, verksamhets-ansvarig för Livemusik
Sverige. 

I samtalet deltog: 

Alice Bah Khunke – Kultur- och demokratiminister 

Joppe Pihlgren – Verksamhetsansvarig Livemusik Sverige, popartist 

Emma Karinsdotter – Arbetar bl a med jämställdhets- och mångfaldsfrågor på
Blixten & Co 

Tomas Andersson Wij – Artist och låtskrivare mm. 

Simon Theyrell – Festivalchef, Uddevalla Solid Sound 

Materialet får användas fritt under förutsättning att källan anges:
Livemusik Sverige

Livemusik Sverige är ett nätverk och en riksorganisation för
livemusikbranschen. Medlemmarna arbetar med livemusik i olika former:
festivaler, klubbar, musikföreningar och kulturhus etc. Mer info på
www.livemusiksverige.se